ฟรี

เปิดรับนักศึกษาทวิภาคี

ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบทวิภาคี มีงาน มีเงิน มีวุฒิ
ทำงานในบริษัทต่างๆ ดังนี้
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด  
บริษัท แคนนอล ประเทศไทย จำกัด
รายได้ เดือนละ 12,000 บาท
รับไม่จำกัดจำนวน