ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย
50 หมู่ 4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-970149

ขอเส้นทางไปที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย

...