ฟรี

ดูงาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่โครงการพระราชดำริภูพาน