ฟรี
  • 16682015_771230453032448_3934727668266912214_n.jpg

    SAR รายงานการประเมินตนเอง 2559

  • 13690730_272934479728959_819198616797287213_n.jpg

    เปิดรับนักศึกษาทวิภาคี

  • 15027437_339860929702980_1841472516385030024_n.jpg

    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

ดร.ทิวา แจ้งสุข


ผู้รับใบอนุญาต/ประธานบริหาร